Kho sách KTPTSaturday, 2023-12-02, 11:56 AM

Welcome Guest | RSS
Main | Kinh tế Công - Chính sách KTXH - DIỄN ĐÀN | Sign Up | Login
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: GemyTrịnh, Koinino  
DIỄN ĐÀN » Kho học tập » Kho sách Online » Kinh tế Công - Chính sách KTXH (Sách, giáo trình, tài liệu tiếng anh, tiếng việt)
Kinh tế Công - Chính sách KTXH
GemyTrịnhDate: Wednesday, 2013-10-02, 8:52 AM | Message # 1
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 117
Awards: 4
Reputation: 0
Status: Offline
Hi vọng những tài liệu này có thể giúp mọi người học học tập và nghiên cứu tốt chuyên ngành kinh tế Công :)

Topic được cập nhật thường xuyên  :book:


1. Asia Development Outlook 2012 (1.82Mb)
Báo cáo triển vọng phát triển
Đông Á, tiếng Anh
Thực hiện: ADB
Link download: Click here

2. Asia GDP Table 2012 (65.3Kb)
Bảng GDP châu Á 2012 Thực hiện:
ADB
Link download: Click here

3. Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam hàng tháng (116.4Kb)
Thực hiện: ANZ
Link download: Click here

4. Basic Welfare Economics and Optimal Tax Theory (275.6Kb)
Link download: Click here

5. Bộ số liệu tự nhận thức tham nhũng 2012 (3.94Mb)
Nội dung: Chỉ số nhận thức tham
nhũng của 176 quốc gia và vùng lãnh thổ
Tác giả: tổ chức minh bạch toàn
cầu
Link download: Click here

6. Bringing Capital back in or social democarcy reconsidered (3.01Mb)
Nội dung: Các mối quan tâm xem
xét của dân chủ xã hội
Tác giả: Peter Swenson
Link download: Click here

7. Corruption perceptions index 2012 (3.94Mb)
Nội dung: Chỉ số tự nhận thức
tham nhũng. Đo lường tham nhũng trên thế giới
Tác giả:Transparency
International
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Link download: Click here

8. Đằng sau nhà nước phúc lợi
Link view: Click here

9. Đánh giá chất lượng thể chế nhà nước phúc lợi Bắc Âu
Khóa luận tốt nghiệp Phan Hoàng
Anh - QH2009-E-KTPT
Link download: Click here

10. Đánh giá chất lượng thể chế nhà nước phúc lợi Bắc Âu (1.48Mb)
Link download: Click here

11.Danish social democracy and the third way (14.5Kb) 
Link download: Click here 

12. Democracy and Democratization in Finland (201.8Kb) 
Nội dung: Bàn về dân chủ xã hội 
tại Phần Lan Tác giả:Maija Setälä 
Link download: Click here 

13. Economy and competitiveness in the Mediterranean Arc*  (172.5Kb) 
Nội dung: Bàn về kinh tế trung Âu 
Tác giả: Joan B. Casas 
Link download: Click here 

14. Elections and respresentative democracy in Finland (118.0Kb) 
Nội dung: Kế hoạch nghiên cứu về 
Tuyển cử và dân chủ đại diện tại Phần Lan 
Tác giả: Heikki Paloheimo, tiến 
sĩ, giảng viên đại học Turku, 
Khoa học chính trị 
Link download: Click here 

15. Estimation of Willingness-to-Pay Theory, Measurement, and Application(2.86Mb) 
Đánh giá lý thuyết Sẵn lòng trả, 
đo lường và ứng dụng (Mấy trang đầu bằng tiếng gì như tiếng Đức khá khó đọc, 
nhưng phần sau là tiếng Anh) 
Link download: Click here 

16. Global capital political Institution (193.9Kb) 
Nội dung: Bàn về thể chế kinh tế 
của nhà nước phúc lợi 
Tác giả: Duane Swank (Đại học Cambridge) 
Link download: Click here 

17. Globalisation and the changing in UK economy (846.0Kb) 
Nội dung: Xoay quanh các khái 
niệm về toàn cầu hóa, sự thay đổi của Vương quốc Anh trong toàn cầu hóa và các 
chính sách giải pháp 
Tác giả: Department for bussiness 
enterprise and regulatory reform (Tạm dịch là Phòng doanh nghiệp kinh tế và cải 
cách chính sách điều tiết) 
Link download: Click here 

18. Globalisation, Competitiveness, and the Social Democratic Model(121.4Kb) 
Tác giả: Evelyne Huber và John D. 
Stephens (Khoa khoa học chính chị, đại học Bắc California 
ở Chapel Hill) 
Link download: Click here 

19. Innovation in Ireland(1.08Mb) 
Nội dung:Bàn về cải cách kinh tế 
ở Ireland 
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 
Tác giả: Phòng doanh nghiệp 
thương mại và lao động Ireland 

Link download: Click here 

20. Institution quality (755.2Kb) 
Link download: Click here


Bạn, là người biết đau hơn nỗi đau mà ta đang có.
Thù, là người quặn đau với niềm vui mà ta sở hữu.
Nói chung là đứa nào vớ phải mềnh đều khổ cả thôi. Hết làm tình rồi lại làm tội :">
 
GemyTrịnhDate: Wednesday, 2013-10-02, 8:56 AM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 117
Awards: 4
Reputation: 0
Status: Offline
21.Institutions in the Economic Fitness Landscape (518.1Kb)
Tác giả: Ronald Schettkat
Nội dung: Bàn về các nhà nước
phúc lợi đã làm được những gì cho nền kinh tế
Link download: Click here

22. IQ and National productivity (671.7Kb)
Link download: Click here

23. Kinh tế học về chi phí giao dịch (720.9Kb)
Nội dung: chi phí giao dịch
Tác giả: Fullbright
Link download: Click here

24. Kinh tế thị trường xã hội (279.0Kb)
Nội dung: So sánh kinh tế thị
trường xã hội tại Châu Âu với mô hình của Việt Nam
Tác giả: Hà Văn Hội
Link download: Click here

25. Mô hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ở giai đoạn thu nhập trung bìnhthấp (2012-2020) (288.8Kb)
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên
Nội dung: Bàn về mô hình kinh tế
xã hội Việt Nam
Link download: Click here

26. Mối tương quan giữa thể chế cấp tính PCI và vận hành kinh tế tư nhân(1.24Mb)
Link download: Click here

27. Neo-Liberalism, the “Third Way” or What? (78.5Kb)
Nội dung: Bàn về chủ nghĩa tự do
mới
Tác giả: Christoffer
Green-Pedersen (University of Aarhus, Denmark); Kees van Kersbergen (University of Nijmegen,
the Netherlands); Anton
Hemerijck (Leiden University, the Netherlands )
Link download: Click here

28. Nguyên lý kinh tế chính trị và thuế khóa (1.30Mb)
Tác giả : D. Ricardo
Nội dung: Các quy luật cơ bản của
kinh tế chính trị và thuế khóa
Link download: Click here

29. Norway Democracy (163.5Kb)
Link download: Click here

30. On the Road to SamarkandGlobalisation and the Swedish economy (2.62Mb)
Nội dung: Kinh tế Thụy Điển trong
toàn cầu hóa
Tác giả:Kjetil Bjorvatn, Victor
Norman, Linda Orvedal
Link download: Click here

31. Phúc lợi xã hội trên thế giới (11.54Mb) 
Nội dung: Bàn về phúc lợi xã hội 
với các ví dụ cụ thể 
Tác giả: Trần Hữu Quang 
Link download: Click here 

32. Political Theories of the Welfare State (120.7Kb) 
Nội dung: Lý thuyết chính trị của 
Nhà nước phúc lợi 
Tác giả John Myles, University of Toronto; 
Jill Quadagno, Florida 
State University 
Link download: Click here 

33. Social democracy (93.1Kb) 
Link download: Click here 

34. Social Democracy in Northern Europe(194.1Kb) 
Nội dung: Mô tả thể chế Kinh tế 
Bắc Âu 
Tác giả: Andrew Scott Đại học 
RMIT Australia 
Link download: Click here 

Bản dịch: 
Nền dân chủ xã hội ở Bắc Âu (527.5Kb) 
Biên dịch: Nhóm sinh viên dịch 
thuật Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội 
Link download: Click here 

35. Social Movements Challenging Neo-liberal Globalisation (89.3Kb) 
Nội dung: Phong trào xã hội trong 
toàn cầu hóa 
Tác giả: Dieter Rucht - Trung tâm 
nghiên cứu khoa học Berlin 
Link download: Click here


Bạn, là người biết đau hơn nỗi đau mà ta đang có.
Thù, là người quặn đau với niềm vui mà ta sở hữu.
Nói chung là đứa nào vớ phải mềnh đều khổ cả thôi. Hết làm tình rồi lại làm tội :">
 
GemyTrịnhDate: Wednesday, 2013-10-02, 8:59 AM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 117
Awards: 4
Reputation: 0
Status: Offline
36. Summary of Northern Europe as a rolemodel (632.7Kb)
Nội dung: Bàn về mô hình Bắc Âu
trong toàn cầu hóa
Tác giả:Frank Jan de Graaf, Nol
Hovens, Herman Blom Professorship International Business; Hanze University of
Applied Sciences, Groningen
Link download: Click here

37. The choice of Scandinavian (87.5Kb)
Nội dung: Mô hình chính trị trên
bán đảo Scandinavia
Tác giả: Torben Iversen,
Department of Government, Harvard
University
Link download: Click here

38. The Global Competitiveness Report 2012–2013 (Báo cáo cạnh tranh toàncầu) (7.55Mb)
Tác giả: Klaus Schwab, World
Economic Forum
Nội dung: Báo cáo cạnh tranh
2012-2013
Link download: Click here

39. The Norwegian study on power and democracy (30.9Kb)
Tác giả: Oyvind Osterud (chủ
biên), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle và Hege Skjeie.
Nội dung:Tóm tắt nghiên cứu về
quyền lực và dân chủ tại Nauy
Link download: Click here

40. The Political Economy of Social Democracy (139.4Kb)
Nội dung: Bàn về xã hội dân chủ
đương thời bằng góc nhìn kinh tế chính trị
Link download: Click here

41. Triển vọng phát triển châu Á (tiếng Việt) (504.4Kb) 
Thực hiện: ADB 
Link download: Click here 

42. Trọng tâm chính sách Việt Nam: Tăng trưởng (83.6Kb) 
Nội dung: Bàn về chính sách và 
tăng trưởng tại Việt Nam 

Link download: Click here 

43. Vietnam - Policy focus shifts back to growth(132.1Kb) 
Nội dung: Trọng tâm chính sách 
Việt Nam 
quay trở lại vào tăng trưởng 
Thực hiện: ANZ 
Link download: Click here 

44. Vietnam Chapter (Asiadevelopment outlook) (215.2Kb) 
Nội dung: Chương về Việt Nam trong báo 
cáo triển vong phát triển châu Á 
Thực hiện ADB 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh. 
Link download: Click here 
Ngôn ngữ: Tiếng Việt. 
Link download: Click here 

45. Vietnam Monthly Economic Update (English)(165.9Kb) 
Thực hiện: ANZ 
Link download: Click here 

46. Welfare and public choice (127.3Kb) 
Link download: Click here 

47. What welfare state do (135.1Kb) 
Tác giả: Francis G. Castles 
Nội dung: Bàn về nhà nước phúc 
lợi 
Link download: Click here 

48. Biến động kinh tế đông Á và con đường công nghiệp hóa của Việt Nam (2.83Mb) 
Tác giả: Trần Văn Thọ 
Bàn về Đông Á với Việt Nam và con đường công nghiệp hóa 
Link download: Click here 

49. Chiến lược công nghiệp hóa nông thôn Việt Nam (447.7Kb) 
Tác giả: Trần Văn Thọ 
Link download: Click here 

50. Một số vấn đề nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và vấn đềtoàn cầu hóa, hội nhập quốc tế (630.9Kb) 
Nội dung: Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa 
Tác giả: Khuyết danh (tài liệu bồi dưỡng Đảng) 
Link download: Click here


Bạn, là người biết đau hơn nỗi đau mà ta đang có.
Thù, là người quặn đau với niềm vui mà ta sở hữu.
Nói chung là đứa nào vớ phải mềnh đều khổ cả thôi. Hết làm tình rồi lại làm tội :">
 
DIỄN ĐÀN » Kho học tập » Kho sách Online » Kinh tế Công - Chính sách KTXH (Sách, giáo trình, tài liệu tiếng anh, tiếng việt)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright MyCorp © 2023